Play Open
Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait

Preklady / Tlmočenie

Preklady / Tlmočenie

Mgr. Erika Hatalová, prekladateľ, slovenský jazyk – anglický jazyk
zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR
jazyk: slovenský – anglický, evid. č. 970862


Mgr. Erika Hatalová, tlmočník, slovenský jazyk – anglický jazyk
zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR
jazyk: slovenský – anglický, evid. č. 951049