Play Open
Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait

O nás

O nás

My Journey

Učím a učím sa.

To, čo viem, podávam ďalej.

To, čo ma oslovuje, vnímam a spracovávam.

Ak je úspech odrazom osobnej sebarealizácie, tak som sa pri výbere svojho povolania trafila do čierneho. Ak je spokojnosť odrazom prínosu pre ostatných, tak som pri tom, čo robím, šťastná. 

Svoj prirodzený záujem o komunikáciu a prácu s ľuďmi som vždy spájala s povolaním učiteľa. A preto bolo štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra + slovenský jazyk a literatúra mojou jasnou voľbou.  

Študijno-pracovné pobyty v UK a USA boli pre mňa cennou odbornou i ľudskou skúsenosťou a skvelým zážitkom.

Mám dlhoročné praktické skúsenosti učiteľa a lektora všeobecného i odborného anglického jazyka a konverzácie, techník ústneho a písomného prejavu žiakov všetkých vekových kategórií štátnych i súkromných škôl a vzdelávacích inštitúcií,     

prekladateľa a tlmočníka na voľnej nohe, dodávateľa služieb pre domáce i zahraničné subjekty súkromného a verejného sektora, európske inštitúcie, slovenské orgány verejnej správy, univerzity, zastupiteľské úrady, obchodné komory, advokátske kancelárie, medzinárodné projekty,

prekladateľa a tlmočníka zapísaného do zoznamu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre potreby súdov, prokuratúry, iných orgánov verejnej moci a štátnej správy a súkromných zadávateľov,

ako i zručnosti získané pôsobením v nadnárodnej korporácii realizáciou prekladov a tlmočenia pre všetky organizačné jednotky, odborného jazykového vzdelávania, vrátane prípravy a vedenia kurzov odbornej angličtiny pre jednotlivé profesie, zostavenia interaktívnej príručky odbornej angličtiny a slovníka odbornej terminológie pre profesionálov, i v úlohe konzultanta pre odbornú angličtinu nadnárodného jazykového programu.

Svoje znalosti a skúsenosti podávam ďalej vo svojich jazykových kurzoch, ktoré sú šité na mieru Vám. Teším sa na stretnutie s Vami 😊.

My Story

My Five Elements:

#1  I´m an enthusiastic language practitioner.

#2  I´m passionate about teaching.

#3 The concept of sharing is essential to what I do.

#4  I am a creative person with a can-do attitude.

#5 Completing challenges is the best way to feel accomplished.

My Best Practices:

#1  The “get things done” approach is my second nature.

#2  I have a strong work ethic.

#3  I believe that gold is where you find it.

#4  I love the idea of working locally for the global scale ideas.

#5  The value fit matters, says Cialdiny, and I couldn´t agree more.

My Track Record

Master´s Degree in English and Slovak – General English Language Proficiency –  Specialised English Language Proficiency – Freelance Translator – Freelance Interpreter – Senior Manager Translation and Interpreting – Certified Translator – Certified Interpreter – teaching English as a Second Language – teaching English for Specific Purposes – teaching Slovak for Foreigners – teaching young learners – teaching adult learners – teaching multi-level classes – teaching mixed-ability classes – digital teaching tools – text cohesion and coherence – effective writing – effective communication – text editing – international teamwork experience – corporate culture – project management – leadership styles – tailored training programs

Mgr. Erika Hatalová

lektorka anglického jazyka a slovenčiny pre cudzincov

úradná prekladateľka a tlmočníčka