Play Open
Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy anglického jazyka a slovenčiny pre cudzincov

Vyberte si z našej ponuky štandardných a špecificky zameraných jazykových kurzov

Cenník jazykových kurzov / Language Course Prices

One-to-One24 €  /  60 min.
Tutorial       15 €  /  45 min. 
Mini Lesson  12 €  /  30 min.       
Duo   160 € /  12 x 60 min.    
Trio   120 € /  12 x 60 min.  
Group Course (4-8 študentov)95 €  /  12 x 60 min.  
180 €  /  24 x 60 min.
120 € /  12 x 90 min.  
220 €  /  24 x 90 min. 

Vysvetlivky:
1/ ukážková hodina zadarmo pre všetkých nových študentov (podľa potreby i vrátane tzv. zaraďovacieho testu alebo preskúšania)
2/ uvedené ceny platia pre súvislú prezenčnú výučbu bez náhrady výdavkov a náhrady za stratu času
3/ výsledná cena platí podľa dohodnutých podmienok programu  
4/ 10 % navýšenie ceny za kurzy ESP a Exams
5/ individuálne doučovanie Tutorials (domáce úlohy, učivo ZŠ) platí v čase 13:00-15:00
6/ individuálne konzultácie Mini Lessons prednostne v čase 8:00-11:00 (vhodné v kombinácii s asynchrónnou výučbou)
7/ individuálne programy One-to-One, Tutorials a Mini Lessons tvorí 10 predplatených vyučovacích hodín s možnosťou včasného zrušenia
8/ možnosť včasného zrušenia individuálnej vyučovacej hodiny platí do 19:00 predošlého dňa pri dopoludňajších hodinách alebo do 8:00 daného dňa pri popoludňajších
hodinách, inak sa hodina nenahrádza. V prípade absencie lektora sa hodina nahrádza alebo sa predlžuje trvanie programu predplatených hodín.  
9/ trvanie programu predplatených hodín sa uvádza na príslušnej faktúre
10/ zodpovednosť za maloletých žiakov nesie pred začiatkom a po skončení dohodnutého vyučovania zákonný zástupca

Oslovila Vás naša ponuka?

Rezervujte si ukážkovú hodinu a spoločne zostavíme váš študijný program.

Language Courses

English & Slovak for Foreigners

Choose from the standard and specialised language courses available, book your trial lesson, and we will help you make your study plan.