Záludnosti slovenčiny (1)

Písanie čísloviek osobitne a dovedna

Dovedna sa píšu číslovky v základnom tvare, napr.

pätnásť, dvadsaťsedem, stojeden, sedemstodvadsať, sedemtisícdesať.

V zložitejších prípadoch možno na zvýšenie prehľadnosti oddeľovať tisícky, stovky a desiatky s jednotkami, napr.

7 283 – sedemtisíc dvesto osemdesiattri

15 348 848 – pätnásť miliónov tristoštyridsaťosemtisíc osemsto štyridsaťosem

Erika Hatalová

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.