VÝUČBA

Výučba anglického a slovenského jazyka

Všeobecná angličtina

skupinová výučba (2-4 osoby), individuálna výučba, intenzívne kurzy, kurzy na pracovisku, angličtina pre študentov, detské kurzy

Foreign Language Training

group training (2-4), one-to-one instruction, immersion courses, English for work, English for students, English for fun

Odborná angličtina

výučba šitá na mieru vášho pracovného odboru (napr. stavebníctvo, zdravotníctvo, financie, BOZP, …) obchodná angličtina – 3 moduly: písomný prejav, prezentačné zručnosti, konverzácia (2 úrovne: základy a nadstavba) právnická angličtina technická angličtina

English for specific purposes

ESP tailored to the specific professional needs of learners (e.g. ESP for construction professionals, medical professionals, financial professionals), Business English – 3 modules: Business Writing, Business Presentations, Business Conversation (2 scopes of study: basic stage and extension stage), Legal English, Technical English