False Friendship (1)

Falošné priateľstvo medzi výrazmi v prekladoch z/do slovenčiny a angličtiny

  

Falošné. Klamlivé. Nepravdivé. Nesprávne. Chybné. Prekladajme správne. Bez chýb. Pravdivo. Bez klamov.

anglický výraz:                 adapt   

definícia:                           modify something  in order to make is useful for a new purpose

príklad:                              adapt to changes (prispôsobiť sa zmenám)

slovenský ekvivalent: prispôsobiť sa, upraviť

  

anglický výraz:                  adopt                                 

synonymá:                         take on, accept, follow – a plan, idea, attitude

príklad:                                adopt a restrictive policy (prijať reštriktívnu politiku)

slovenský ekvivalent: prijať, uznať, schváliť

Erika Hatalová

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.