False Friendship (5)

Falošné priateľstvo medzi výrazmi v prekladoch z/do slovenčiny a angličtiny

Falošné. Klamlivé. Nepravdivé. Nesprávne. Chybné. Prekladajme správne. Bez chýb. Pravdivo. Bez klamov.

REVIEW   VS.  REVISE

review – zhodnotiť, posúdiť

e. g. The training manager needs to review the ongoing training.   

revise – prepracovať, preveriť z nového hľadiska

e.g. We have revised our recruitment procedure because of the new employment laws.

Erika Hatalová

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.