False Friendship (4)

Falošné priateľstvo medzi výrazmi v prekladoch z/do slovenčiny a angličtiny

Falošné. Klamlivé. Nepravdivé. Nesprávne. Chybné.

Prekladajme správne. Bez chýb. Pravdivo. Bez klamov.

PROGRESSIVE  VS.  SUCCESSIVE

progressive  na seba nadväzujúce 

e. g. The process is made up of 2 progressive phases: crushing and screening.

successive idúce za sebou  

e.g. three successive / consecutive days (in uninterrupted order)

Erika Hatalová

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.