False Friendship (3)

Falošné priateľstvo medzi výrazmi v prekladoch z/do slovenčiny a angličtiny

Falošné. Klamlivé. Nepravdivé. Nesprávne. Chybné. Prekladajme správne. Bez chýb. Pravdivo. Bez klamov.

AUTONOMOUS  VS.  INDEPENDENT

autonomous – samostatný – self-governing, thinking, feeling, governing independently

e.g. An independent contractor is to perform a contract independent of, or free from, control by the other party. (Externý dodávateľ vykonáva činnosť  „nezávislú“ na riadení zamestnávateľa) vs. employee /servant (interný zamestnanec vykonáva závislú činnosť)

independent – nezávislý – not dependent or depending on something else, e.g.

Erika Hatalová

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.