False Friendship (2)

Falošné priateľstvo medzi výrazmi v prekladoch z/do slovenčiny a angličtiny

  

Falošné. Klamlivé. Nepravdivé. Nesprávne. Chybné. Prekladajme správne. Bez chýb. Pravdivo. Bez klamov.

assessment  vs.  evaluation

assessment – fact (skutočnosť) – done during the process (v priebehu procesu), e.g. assessment of candidates in the candidature phase, t. j. posúdenie (procesu)    

evaluation – value (hodnota) – done when the process is over (po ukončení procesu), e.g. its right to reject such tenders without further evaluation on the ground that they do not comply with the tender specifications, t. j. hodnotenie (výsledku, prisúdenie známky kvality)

Erika Hatalová

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.