English Grammar (1)

ANGLICKÉ PREDLOŽKY MIESTA

ON (na povrchu, na ploche)
AT (na presnejšie určenom mieste, v blízkosti niečoho)
IN (vo vnútri ohraničeného priestoru)

in the picture (na obrázku – je niečo namaľované)
on the picture  (na obrázku – na povrchu obrázku sa niečo nachádza)
in the corner  (v rohu, v kúte – napr. v rohu miestnosti, v rohu obrázku)
on/at the corner (na rohu – napr. na rohu ulice)
on the second floor  (na druhom poschodí – na povrchu)
at the second floor  (na druhom poschodí – výťah zastal v bode cesty)
at the second stop  (na druhej zastávke )
at the terminal  (na konečnej)
at the traffic lights  (na semafore)
at the table  (pri stole)
at the door  (pri dverách, za dverami)
Somebody’s at the door. Can you open it?  (Niekto je za dverami. Môžeš ich otvoriť?)
at the window  (pri okne)
She was standing at the window watching the people walking by.  (Stála pri okne a sledovala ľudí, ktorí išli okolo.)
at 16 Park Road  (na Park Road 16 – celá adresa)
ALE: on/in Park Road  (na Park Road – iba ulica)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.