DIZAJN

Slidové prezentácie PPT

Preložíme a pripravíme pútavé prezentácie, ktoré vás budú dôstojne reprezentovať aj na tých najvýznamnejších konferenciách alebo mítingoch so zákazníkmi. Názornosť diagramov, grafov a jednoznačnosť ikon doprevádzajúcich váš výklad nedá publiku zaspať a prezentácia sa neminie účinkom.

Reprezentačné publikácie

Máme dlhoročné skúsenosti s návrhom layoutu kníh reprezentačného charakteru, firemných publikácií, encyklopédií a iných publikácií.

Jedálne lístky

Spracujeme grafický dizajn a dodám vytlačené jazykové mutácie jedálnych lístkov. Pre prípravu takýchto tlačovým od vás potrebujeme len textové podklady a vašu predstavu o tom, ako by vaše menu malo vyzerať .

Webové stránky

Ponúkame kompletné spracovanie webových stránok od návrhu, cez realizáciu až po publikovanie na vhodnom hostingu.

Infografika

Infografika je mladé, ale veľmi dynamicky rastúce odvetvie vizuálnej komunikácie, založené na kombinovanom publikovaní grafov, schém a textu. Prehľadnosť a názornosť umožňuje rýchlo poskytnúť informácie laickému publiku o faktoch, ktoré by sa textom ťažko vysvetľovali. Práve tento formát som použil pri tvorbe ilustrácií do pripravovanej encyklopédie koňaku, ktorý som vytvoril výhradne v aplikácii Illustrator.

Obaly hudobných nosičov

Obaly hudobných nosičov publikované v slovenskom hudobnom vydavateľstve Hevhetia