Ilustrácie

Ilustrácie História koňaku – COGNAC EMBASSY

Ilustrácie História koňaku – COGNAC EMBASSY

Ilustrácie História koňaku – COGNAC EMBASSY

Ilustrácie História koňaku – COGNAC EMBASSY

Postery

Vektorová grafika Ai

Vektorová grafika Ai

Vektorová grafika Ai

Vektorová grafika Ai

Vektorová grafika Ai

Vektorová grafika Ai

Korporátne publikácie

Equilibrio Real korporátny folder fitulka

Equilibrio Real korporátny folder fitulka

Equilibrio Real korporátny folder Marketing

Equilibrio Real korporátny folder Marketing

Equilibrio Real korporátny folder infografika

Equilibrio Real korporátny folder infografika

Návrh poster Equilibrio Real

Návrh poster Equilibrio Real

Layout COGNAC EMBASSY

Layout COGNAC EMBASSY

Inzercia

Inzercia pre firmu KOGER Inc.

Inzercia pre firmu KOGER Inc.

Inzercia pre firmu KOGER Inc.

Inzercia pre firmu KOGER Inc.

Sociálne siete

Návrhy kontentu pre sociálne siete

Návrhy kontentu pre sociálne siete

Prezentovanie loga na sociálne siete Equilibrio Real

Edukčný príspevok na sociálne siete pre Equilibrio Real

Korporátna, reportážna, produktová  a výtvarná fotografia

Korporátna fotografia Equilibrio Real v priestoroch Fabrika48

Korporátna fotografia Equilibrio Real v priestoroch Fabrika48

Korporátna fotografia Equilibrio Real v priestoroch Fabrika48

Reportážna fotografia Equilibrio Real v priestoroch Fabrika48

Produktová fotografia Equilibrio Real

Produktová fotografia Equilibrio Real

Logá a ikony

Tvorba loga pre komerčného právnika

Tvorba loga pre Cognac Association a Academy

Tvorba loga pre Cognac Association a Academy

Tvorba loga pre reštauračné zariadenie

Ikony pre Encklopédiu koňaku

Ikony pre Encklopédiu koňaku