Výučba

Vyhlásenie nie je prehlásenie vyhlásiť = úradne, verejne niečo oznámiť čestné vyhlásenie,  colné vyhlásenie,   vyhlásenie konateľa spoločnosti o zmene rozsahu splatenia vkladu prehlásiť=...