Výučba

Vyhlásenie nie je prehlásenie vyhlásiť = úradne, verejne niečo oznámiť čestné vyhlásenie,  colné vyhlásenie,   vyhlásenie konateľa spoločnosti o zmene rozsahu splatenia vkladu prehlásiť=...

Písanie čísloviek osobitne a dovedna Dovedna sa píšu číslovky v základnom tvare, napr. pätnásť, dvadsaťsedem, stojeden, sedemstodvadsať, sedemtisícdesať. V zložitejších prípadoch možno...