B L O G

ANGLICKÉ PREDLOŽKY MIESTA ON (na povrchu, na ploche) AT (na presnejšie určenom mieste, v blízkosti niečo...

Falošné priateľstvo medzi výrazmi v prekladoch z/do slovenčiny a angličtiny    Falošné. Klamlivé. Nep...

Falošné priateľstvo medzi výrazmi v prekladoch z/do slovenčiny a angličtiny    Falošné. Klamlivé. Nep...

Falošné priateľstvo medzi výrazmi v prekladoch z/do slovenčiny a angličtiny Falošné. Klamlivé. Nepravdivé. Nes...

Falošné priateľstvo medzi výrazmi v prekladoch z/do slovenčiny a angličtiny Falošné. Klamlivé. N...

Falošné priateľstvo medzi výrazmi v prekladoch z/do slovenčiny a angličtiny Falošné. Klamlivé. Nepravdivé. Nes...

Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené medzi určitý počet akcií určitej me...

Slovosled vašej anglickej oznamovacej vety bude správny, ak bude podľa skratky SVOMPT. SVOMPT: stands for/ znamená S...

Úradný preklad, či súdny preklad alebo overený preklad, prípadne preklad s pečiatkou je úkon prekladateľsk...

Simultánne tlmočenie, inými slovami aj kabínkové tlmočenie, sa uskutočňuje súbežne (simultánne) s tlmoč...

Písanie čísloviek osobitne a dovedna Dovedna sa píšu číslovky v základnom tvare, napr. pätnásť, dvadsaťsedem...

Vyhlásenie nie je prehlásenie vyhlásiť = úradne, verejne niečo oznámiť čestné vyhlásenie,  colné vyhlá...