VÝUKA

VÝUKA ANGLIČTINY

 

Všeobecná angličtina

  • konverzácia
  • písomný prejav

Odborná angličtina

  • obchodná
  • technická
  • právnická
  • obchodná korešpondencia