Výuka

Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené medzi určitý počet akcií určitej menovitej hodnoty. Spoločnosť...