Preklady

PREKLADY z/do SLOVENČINY a ANGLIČTINY

 

Ekonomika, obchod, administratíva

súvaha, výsledovka, audítorská správa, obchodná korešpondencia

účtovníctvo, vnútropodniková agenda a normy, profil spoločnosti, súťažné a cenové ponuky…

 

Právo a štátna, verejná správa

zmluvy, právne listiny, (EÚ) legislatíva

úradné dokumenty, správna agenda, ...

 

Technika a IT

technické špecifikácie, správy, postupy, predpisy a normy (EÚ), revízne správy a protokoly, odborná dokumentácia k strojom a zariadeniam

manuály k programovému vybaveniu, užívateľské príručky, výrobný program, výkaz výmer, ...

 

Bankovníctvo a financie

daňová agenda, mzdová agenda, …

 

Medicína a liečivá, žurnalistika, história, publicistika, cestovný ruch a iné